DKI/BLI Környezetkémiai és Ökotoxikológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

- A vízi környezet alkotó elemeinek (víztest, üledék, zoo- és fitoplankton, zoo- és fitobentosz, makrofitonok, makroszkopikus gerinctelenek, halak) szervetlen és szerves kémiai jellemzése, különös tekintettel a szennyező források feltárására és a szennyezők (pl. gyógyszermaradványok, mikroműanyagok) minőségi és mennyiségi meghatározására
- Folyóink és tavaink vízminőségének monitorozása eleget téve az EU- Víz Keretirányelvében megfogalmazott követelményeknek és adatbázis építése a Balaton, a Duna, és a Tisza vízminőségét jellemző fizikai, kémiai és biológiai paramétereiben bekövetkező változások hosszú távú követésére
- Vízi környezetben képződő biofilmek tanulmányozása fókuszálva a baktériumok különböző hordozókon bekövetkező kolonizációjára és az általuk termelt anyagcsere termékek szerepére az algák kolonizációja szempontjából
- A klímaváltozás eredményeképpen bekövetkező tápanyagforgalmi változások vizsgálata, harmonizálva a biológiai paraméterek elemzésével
- Nyomelemekkel jelentősen szennyezett vagy szándékosan dúsított öntözővizek hatása a növénytermesztésre a talaj-növény, növény-emberi tápanyag kapcsolatokon keresztül
- További az édesvízi környezetben szerepet játszó bioaktív anyagok (infokemikáliák) kémiai azonosítása modern analitikai rendszerek segítségével
- Felszíni vizek környezetállapotának jellemzése és a szennyezők általános toxicitásának súlyozása ökotoxicitási tesztek és környezeti kockázatbecslés alapján
- Toxikus anyagok élettani hatásainak vizsgálata vízi gerinctelen- és hal modellszervezetekben. Antropogén jellegű szennyezésekhez való adaptációt kísérő molekuláris folyamatok gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces vízi szervezetekben

Válogatott publikációk:

2020

Attila Csaba Kondor, Gergely Jakab, Anna Vancsik, Tibor Filep,József Szeberényi, Lili Szabó, Gábor, Maász, Árpád Ferincz, Péter Dobosy,Zoltán Szalai (2020): Occurrence of pharmaceuticals in the danube and drinking water wells: Efficiency of riverbank filtration Environmental Pollution 265, Part A, October 2020, 114893
Péter Dobosy, Krisztina Kröpfl, Mihály Óvária, Sirat Sandil, Kitti Németh, Attila Engloner, Tünde Takács, Gyula Záray (2020): Biofortification of green bean (Phaseolus vulgaris L.) and lettuce (Lactuca sativa L.) with iodine in a plant-calcareous sandy soil system irrigated with water containing KI Jopurnal of Food Composition and Analysis 88, May 2020, 103434

2019

Gabor Maasz, Matyas Mayer, Zita Zrinyi, Eva Molnar, Monika Kuzma, Istvan Fodor, Zsolt Pirger, Péter Takács (2019): Spatiotemporal variations of pharmacologically active compounds in surface waters of a summer holiday destination Science of the Total Environment 677 (2019) 545–555

2017

Farkas A, Ács A, Vehovszky Á, Falfusynska H, Stoliar O, Specziár A, Győri J (2017): Interspecies comparison of selected pollution biomarkers in dreissenid spp. inhabiting pristine and moderately polluted sites SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 599–600: pp. 760-770.

2016

Péter Dobosy, Zoltán Sávoly, Mihály Óvári, Judit Mádl-Szőnyi, Gyula Záray (2016): Microchemical characterization of biogeochemical samples collected from the Buda Thermal Karst System, Hungary Microchemical Journal, 124: pp. 116-120.