Alapító okirat

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 8/A §-a alapján az Ökológiai Kutatóközpont alapító okiratát az alábbiak szerint adom ki:

AZONOSÍTÓ ADATAINK

Ökológiai Kutatóközpont (ÖK)
országos illetékességű, önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv

Angol nyelven:
Centre for Ecological Research

alapította a vallás- és közoktatásügyi miniszter
1926. március 13-án

A csatolt dokumentumok között van(nak) a korábbi (de hatályát vesztett) alapító okiratok is.

A legújabb, érvényes változatot 2019. 09. 01. napjától kell alkalmazni.