Filmek, videók

Jordán Ferenc intézetigazgató programjában a Balaton kutatása és a magas szintű tudomány művelése egyaránt fontos. Úgynevezett mezokozmoszokban, megismételhető, ellenőrzött kísérleti rendszerekben tudják nyomon követni a Balaton működését. A kutatás mellett, az intézet hagyományait felidézve egy értelmiségi közösségi központtá tenné újra az intézetet.

Az ünnepélyes alapkőletételre különvonat vitte a magyar tudományos és politikai világ képviselőit Balatonfüredre, ahonnan hajóval folytatták útjukat Tihanyba, ahol József és József Ferenc királyi hercegek, Auguszta és Anna kir. hercegnők, Gróf Bethlen István miniszterelnök és neje, számos képviselő, Halbik Ciprián Tihany apátja, a községi elöljáróság és nagyszámú közönség várták a megérkezőket.

A film a téli Balaton rejtelmeinek világába nyújt betekintést. Bemutatja a nagy tó befagyásának szabályosságait és a kialakuló jégmező fizikai tulajdonságait, mechanikai mozgásait, a rianások, tolulások keletkezésének okait. Bemutatja a nádasok gyökértörzsének raktározó szerepét télen. Bepillantást nyújt a befagyott Balaton mélyében szunnyadó élővilág rejtett felkészülésébe a közelgő tavaszra, és választ ad arra a kérdésre is, hogy alszanak-e télen a halak?

"Balaton kutatása mindenkinek, 1-3", a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet előadássorozata, készítette: MTA BLKI, 2006 (459'24")

A három blokkba elrendezett kilenc előadás a Balaton fizikai, kémiai viszonyait, növény- és állatvilágát, és a tavi ökoszisztéma működését mutatja be az intézet kutatási eredményei tükrében. Az előadások kitérnek a kutatás, és tó környezet- és természetvédelmét biztosító menedzsment szoros kapcsolatára is.

Bevezetőt mond: Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató.
1. Előadás, Dr.V.-Balogh Katalin: "A Balaton vizének jellemzése. A Balaton és a befolyó vizek alapvető tulajdonságai, a Rába, a Dráva, vagy a Muravizétől való eltérései. A Balaton vize, mint a tavi élővilág környezete. A Nap ultraibolya sugársásának hatása a tavi életre" (8'09" - )

Bevezetőt mond: Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató
1. Előadás, Dr. G.-Tóth László: "A Balaton vizének gerinctelen állatai, a zooplankton" (9'49" - )
2. Előadás, Dr. Móra Arnold: "Élet a Balaton üledékében, kagylók, árvaszúnyogok és társaik" (51'52" - )
3. Előadás, Dr. B. Muskó Ilona: "Behurcolt állatfajok. A Balaton gerinctelen állatai, mint haltáplálék szervezetek" (89'10" - )
Hozzászólások (127'52" - )

Bevezetőt mond: Bíró Péter akadémikus, intézetigazgató
1. Előadás, Bíró Péter akadémikus: "A Balaton nyílt vizének és parti övének halai" (4'10" - )
2. Előadás, Dr. Tátrai István: "Menyi hal terem a Balatonban?" (57'28" - )
3. Előadás, Dr. Nagy Lajos: "A Balaton madárvilága" (85'25" - )
Hozzászólások (145'33" - )

Oldalak