Kutatók

Név Kutatási téma
Németh Kitti
tudományos segédmunkatárs
növényanatómia, növényökológia
PEREIRA, Juliana
PhD hallgató (külsős)
ökológiai hálózatok, élőhely fragmentáció, védett területek tervezése, táplálék hálózatok
Pirger Zsolt, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Sály Péter, PhD
tudományos munkatárs
halökológia, statisztikai adatelemzés, R programozás
Szabó Borbála, PhD
tudományos munkatárs
ökotoxikológia, transzkriptomika, Daphnia magna, Folsomia candida
Szabó Eszter Lilla
tudományos segédmunkatárs
Szabolcs Márton, PhD
tudományos segédmunkatárs
görög karsztvipera, édesvízi biodiverzitás, gyepek restaurációja
Szalóky Zoltán
intézeti mérnök
hidro- és halbiológiai vizsgálatok, Duna, halközösség
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
főigazgató
kutató professzor
stochasztikus korrektor modell, genetikai kód, általános replikátor elmélet, tanulás és evolúció
Szekeres József
tudományos segédmunkatárs
hidrobiológia, makroszkopikus gerinctelenek, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Szilágyiné Móréh Ágnes
tudományos segédmunkatárs
táplálékhálózatok dinamikai modellezése; invázió, túlhalászat modellezése
Takács Anita
tudományos segédmunkatárs
vízkémia, üledékkémia, mikroműanyag
Török-Krasznai Enikő, PhD
tudományos munkatárs
fitoplankton ökológia
Trábert Zsuzsa
tudományos segédmunkatárs
bevonatalkotó kovaalga, nagy folyó, környezeti változók
Várbíró Gábor, PhD
tudományos munkatárs
hidrobiológia, biológiai adatbázisok, biológiai minősítési rendszerek
Végvári Zsolt, az MTA doktora
DKI igazgató
tudományos tanácsadó
vízimadarak, vonulásdinamika, szaporodási stratégia, klimatikus válasz, fenológiai jellemzők
Vincze Orsolya, PhD
tudományos munkatárs
ivar-specifikus életmenetek és fiziológia, vonulási viselkedés és kognitív evolúció.
Záray Gyula, az MTA doktora
csoportvezető
tudományos tanácsadó
környezet kémia, környezeti analitika, plazmaspektroszkópia

Oldalak