Kutatócsoportok

A Duna és Tisza vízi ökoszisztémáinak és állatközösségeinek (zooplankton, makrogerinctelen, hal, kétéltű, hüllő, vízimadár) tanulmányozása.

Planktonikus és bentonikus algák és a dinamikus vízjárás, a hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásainak kutatása.

Természetvédelmi szempontból fontos fajokat, élőhelyeket, tájakat és ökoszisztémákat vizsgálunk változatos ökológiai módszerekkel.

Vízi makrofitonok és a rajtuk kialakuló biofilm alap- és alkalmazott kutatása:
- a makrofitonok eloszlása, tömegessége, fenetikai és genetikai diverzitása különböző vízi élőhelyeken;
- nádpusztulás és -kolonizáció;
- a növények vízellátáshoz való alkalmazkodása vízi és terresztris ökoszisztémákban;
- a vízinövényeken kialakuló biofilm valamint a környező víztest mikrobiális összetételének kutatása;

A Tisza és a tiszai Alföld hidrobiológiai alap- és alkalmazott kutatása,

Vízi- és vizes élőhelyek élőlényközösségeinek szerveződését és a fajok elterjedését meghatározó ökológiai viszonyokat kutatjuk.

Vizeinket érő emberi szennyezések, gyógyszermaradványok káros hatásainak kutatása és értékelése.