Felpécziné Farkas Anna, PhD

farkas.anna [at] ecolres.hu
+36 87 448-244 / mellék: 206, 217
Tevékenységi kör rövid leírása: 

- Felszíni vizek környezetállapotának jellemzése a vízben és az üledékben jelenlévő mikroszennyezők kémiai azonosításával és súlyozásával.

- Toxikus anyagok hatásainak vizsgálata vízi gerinctelen- és hal modellszervezetek alapvető élettani folyamataira, mint a táplálkozás, légzés, lokomóció.

- A kémiai stressz által kiváltott hatások élettani kockázatának értékelése a vízi modell szervezetek energiaháztartásában, az oxidatív stressz rendszerben, a biotranszformációs rendszerben, valamint az acetilkolin rendszerben bekövetkezett változások alapján.

- Xenobiotikumok (antropogén eredetű mikroszennyezők és cianobakteriális toxinok) általános toxicitásának súlyozása ökotoxicitási tesztek alapján:

o 1. Pseudokirchneriella subcapitata növekedés gátlás teszt;
o 2. Daphnia magna akut letalitási teszt; Daphnia magna reprotoxicitási teszt
o 3. Danio rerio halembrió- és ivadékfejlődési teszt.

- cianobaktériumok által termelt bioaktív anyagok kémiai azonosítása és élettani hatásaiknak vizsgálata laboratóriumi tesztszervezeteken: planktonikus rákok és halak.

Tevékenység, kutatás címszavakban: 
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Válogatott publikációk:

2017

Farkas A, Ács A, Vehovszky Á, Falfusynska H, Stoliar O, Specziár A, Győri J (2017): Interspecies comparison of selected pollution biomarkers in dreissenid spp. inhabiting pristine and moderately polluted sites SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 599–600: pp. 760-770.

2016